Voorkom hoge verzuimkosten. Hiermee krijg je inzicht in
de gezondheid van je werknemers.

14 april 2023

Een gezond team is een succesvol team. Maar ken je als werkgever de mogelijke gezondheidsrisico’s bij je werknemers, of zie je deze over het hoofd? Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kun je proactief de gezondheid van je werknemers monitoren en problemen vroegtijdig aanpakken. Met een PMO zorg je voor een gezonde, gemotiveerde workflow en voorkom je onaangename verrassingen!

Wat is een PMO?

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek en is een onderzoek dat de gezondheidsrisico’s van je werknemers in kaart brengt. Dit zijn niet alleen risico’s die te maken kunnen hebben met het werk, maar ook met de privé situatie of de leefstijl van de werknemer. De invloed die je hebt als werkgever op de gezondheid van je werknemer is vaak beperkt, maar een PMO kan je werknemer inzicht geven in de persoonlijke situatie.

Waarom kiezen voor PMO?

1. Voorkomen is beter dan genezen:

Met een PMO kun je gezondheidsproblemen in een vroeg stadium opsporen, nog voordat ze ernstig worden. Zo kunnen preventieve maatregelen worden genomen om verdere gezondheidsproblemen te voorkomen en uitval te minimaliseren.

2. Zorg voor betrokken en gemotiveerde medewerkers:

Door een PMO aan te bieden, laat je zien dat je als werkgever betrokken bent bij de gezondheid van je medewerkers. Dit kan zorgen voor hogere medewerkerstevredenheid, loyaliteit en betrokkenheid bij het bedrijf.

3. Bespaar kosten op de lange termijn:

Gezonde medewerkers zijn minder vaak ziek en verzuimen minder. Met een PMO kun je potentiële gezondheidsproblemen tijdig aanpakken, wat kan leiden tot kostenbesparingen op medische behandelingen en verzuimkosten op de lange termijn.

4. Eenvoudig en effectief:

Een PMO is eenvoudig te implementeren in je organisatie. Onze medische experts voeren de screening uit op locatie of digitaal, op een moment dat jou en je team uitkomt. Zo wordt de gezondheidscheck een makkelijke en effectieve stap om de gezondheid van je team te waarborgen.

Is een PMO verplicht?

De werknemer heeft recht op een PMO maar is niet verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek. Wanneer je werknemer vraagt om een Preventief Medisch Onderzoek ben je als werkgever wel verplicht om het onderzoek te faciliteren.

PMO-Uitgedokterd
Aanvullend PMO afgestemd op jullie sector

Naast het standaard onderzoek, is het ook mogelijk om een aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Zo wordt bij werknemers die veel worden blootgesteld aan geluid vaak gekozen voor een auditief onderzoek en werknemers die veel achter een computer zitten hebben veel baat bij een visus- en beeldschermonderzoek. Naast het basis PMO zijn daarom nog diverse aanvullingen mogelijk.

Door de resultaten van de RI&E en PMO te combineren, kun je als werkgever een integrale aanpak van verzuim ontwikkelen. Een RI&E vormt de basis voor het ontwikkelen van preventieve maatregelen op organisatieniveau, terwijl een PMO kan helpen om individuele gezondheidsrisico’s te identificeren en aan te pakken. Beide kunnen bijdragen aan het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers en het creëren van een veilige werkomgeving.

Investeer in de gezondheid van je team met een PMO

Het doel van een PMO is om gezondheidsproblemen in een vroeg stadium te identificeren, zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen om de gezondheid van werknemers te bevorderen en ziekteverzuim te verminderen. Elk (fysiek) PMO wordt bij ons afgesloten met een 1 op 1 adviesgesprek, uitgevoerd door een ervaren leefstijlcoach.

De werknemer ontvangt dan meteen praktische tips en adviezen, afgestemd op hun persoonlijke situatie. Dit allemaal dankzij jarenlange ervaring op het gebied van leefstijl en inzetbaarheid.

Bekijk alle mogelijkheden voor het uitvoeren van een PMO bij Uitgedokterd of neem gelijk contact met ons op.

In het kort:
  • Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kan de gezondheidsrisico’s van werknemers in kaart brengen, inclusief risico’s die te maken hebben met werk, privé situatie of leefstijl.
  • Voordelen van PMO zijn vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen, betrokkenheid en motivatie van medewerkers, kostenbesparingen op lange termijn en eenvoudige implementatie.
  • PMO is niet verplicht, maar werkgevers zijn verplicht om het onderzoek te faciliteren als werknemers erom vragen.
  • Aanvullende PMO’s kunnen worden afgestemd op de sector en specifieke behoeften van werknemers, zoals auditief of visus- en beeldschermonderzoek.
  • Door de resultaten van PMO te combineren met de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kunnen werkgevers een integrale aanpak van verzuim ontwikkelen.
  • Het doel van PMO is om gezondheidsproblemen vroegtijdig te identificeren en preventieve maatregelen te nemen, met adviesgesprekken en praktische tips voor werknemers.

Uitgedokterd B.V.

Start typing and press Enter to search